Vrijwilliger worden?

Een professionele vrijwilligersorganisatie

De Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede mag zich met recht een professionele vrijwilligersorganisatie noemen. De organisatie bestaat uit twee betaalde bureaumedewerkers, vrijwilligers die direct bij de begeleiding van statushouders betrokken zijn en een uitvoerend bestuur. Intussen voeren wij een gemeentelijke taak uit: de maatschappelijke begeleiding van statushouders in Wijk bij Duurstede. Zelf omschrijven wij het altijd als het zijn van een goede buur, maar het is meer dan dat. We begeleiden onze cliënten in alle stappen die zij moeten zetten in hun nieuwe leven in Nederland en in het bijzonder in Wijk bij Duurstede. Dat gaat van het regelen van een inburgeringscursus tot de inschrijving bij de zorgverzekering, maar ook over hele normale zaken als boodschappen doen, budgetbeheer enzovoort.

Daarvoor hebben wij een stappenplan: het Spoorboekje. In het spoorboekje houden wij precies bij wat we allemaal al wel en niet geregeld hebben, waar een cliënt in zijn Nederlandse avontuur staat en waar extra hulp nodig is.  Sinds een aantal jaar werken we daarnaast op basis van expertisegebieden. Zo zijn er vrijwilligers die zich bijvoorbeeld met alle woonzaken bezig houden, vrijwilligers die administratief ondersteunen en natuurlijk de vrijwilligers die in het dagelijks leven naast onze cliënten staan. 

Vacature Maatschappelijk Begeleider

Een vrijwilliger maatschappelijke begeleiding helpt vluchtelingen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Wijk bij Duurstede. Zodra een vluchteling (en zijn/haar gezin) een woning heeft toegewezen gekregen in onze gemeente wordt een vaste maatschappelijke begeleider aan hem gekoppeld voor een periode van gemiddeld twee jaar.
Deze biedt ondersteuning bij de integratie in de Wijkse samenleving in brede zin en is ook behulpzaam bij het regelen van tal van zaken praktische zaken. Daarbij kan gedacht worden aan advies bij het inrichten van de woning, kennismaken met de buurt/buren, het zoeken van een huis- en tandarts, scholen, kinderopvang,  toeleiding naar (sport-) verenigingen, zwemles, bibliotheek, speelotheek etc.
Ook tal van ‘regelzaken’ komen aan de orde, zoals alles rond financiën (uitkering, div. verzekeringen, toeslagen, bankzaken, etc.). Wie dat wil kan bij dit soort zaken terugvallen op de ondersteuning van collega-vrijwilligers die handig zijn in financieel/administratieve werkzaamheden.

Wij bieden:

De kans om het leven van een statushouder een beetje makkelijker te maken en dat van jou te verrijken in een professionele en gelijktijdig hele prettige werkomgeving. Binnen onze werkgroep ondersteunen vrijwilligers en de beroepskrachten elkaar en vormen wij samen een lerende omgeving.

Uiteraard worden eventuele onkosten vergoed en zijn er middelen beschikbaar voor deskundigheidsbevordering

Jij bent iemand die:

 • affiniteit heeft met de doelgroep en een open houding heeft naar andere culturen
 • geduldig is, een luisterend oor biedt en zo nodig als steun en toeverlaat kan fungeren
 • zich bij de uitvoering van het werk richt op de zelfredzaamheid van de vluchteling en het opbouwen van een eigen sociaal netwerk
 • bereid is tot nauwe samenwerking in een team en en deelneemt aan het (maandelijkse) teamoverleg
 • voldoende digitaal vaardig is om werkzaamheden te registreren en te communiceren via e-mail en digitale formulieren met betrokken instanties
 • goede kennis heeft van de Wijkse samenleving 
 • gemiddeld circa 8 u per week beschikbaar is

 

 

Ik geniet iedere keer weer van de kans om mensen te helpen hier een nieuw bestaan op te bouwen. Het is zeker niet altijd makkelijk, maar iedere seconde meer dan waard. Iedere dag zet je met de cliënt (en het gezin) nieuwe stappen, om zich steeds een beetje beter thuis en bekend te voelen in ons land en ons prachtige Wijk bij Duurstede.

Lodewijk

Maatschappelijk begeleider

Vacature woonzaken

De vrijwilliger woonzaken is praktisch ingesteld en houdt van ‘klussen’ rondom het wonen. Je geeft in deze rol informatie en advies aan cliënten wanneer zij de woning krijgen en ondersteund ook bij alle afspraken die met de woningcorporatie worden gemaakt voor de woning (bijvoorbeeld het huurcontract). Je helpt daarbij bijvoorbeeld ook met bijvoorbeeld zaken als de meterstanden opnemen, de staat van de woning bekijken, het afsluiten van de nodige contracten voor bijvoorbeeld nuts-voorzieningen. En natuurlijk: als het nodig is ondersteun je bij kleine onderhoudswerkzaamheden of schakel je de klussendienst van Stichting Binding in.

Er is nauwe samenwerking met de vrijwilliger die belast is met de maatschappelijke begeleiding en de administratieve ondersteuning.

Wij bieden:

De kans om jouw technische inzicht, kennis van woonzaken en dergelijke in te zetten  om de eerste stappen van het wonen in een nieuw land, wat makkelijker te maken en natuurlijk een hele professionele en prettige werkomgeving.

Uiteraard worden eventuele onkosten vergoed en zijn er middelen beschikbaar voor deskundigheidsbevordering.

Jij bent iemand die:

 • Affiniteit heeft met vluchtelingen en open staat voor andere culturen
 • Sociale, communicatieve vaardigheden heeft
 • Zakelijk inzicht heeft
 • Technische kennis en vaardigheden heeft
 • Goed kan samenwerken
 • Computervaardigheden bezit
 • Beschikbaarheid is voor: gemiddeld 2 dagdelen per maand, gedurende minimaal 1 jaar

 

Vacature administratieve/financiële ondersteuning

De vrijwilligers administratieve en/of financiële ondersteuning is de steun en toeverlaat voor de cliënt, maar ook de maatschappelijk begeleider en de vrijwilliger woonzaken. In deze rol ben je betrokken bij de begeleiding van cliënten bij het opzetten van hun eigen administratie. Je houdt archiefstukken van de client bij en zoekt soms zaken uit. Met de invoering van de nieuwe wet inburgering 2022, hebben wij ook veel contact over financiële zaken, hebben wij ook veel contact met de sociale dienst, die in de eerste periode de cliënt financieel moeten ontzorgen.

Wij bieden:

De kans om jouw administratieve en financiele vaardigheden in te zetten om de eerste periode onze cliënten en maatschappelijke begeleiders te ontzorgen en daar zelf heel veel energie aan over te houden. Natuurlijk ook een hele professionele en prettige werkomgeving.

Uiteraard worden eventuele onkosten vergoed en zijn er middelen beschikbaar voor deskundigheidsbevordering. 

Jij bent iemand die:

 • Affiniteit heeft met vluchtelingen en open staat voor andere culturen
 • Sociale, communicatieve vaardigheden heeft en soms een oneindige hoeveelheid geduld (we staan af en toe wel eens in de wacht bij instanties)
 • Financieel inzicht heeft
 • Kennis van de Participatiewet, zorgverzekering, toeslagen heeft of bereidheid heeft tot scholing daarin
 • Vaardig is met alle digitale hulpmiddelen
 • Namens cliënt met derden kan overleggen/’onderhandelen’
 • Goed kan samenwerken
 • 2 dagdelen per week beschikbaar heeft.