Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede

Vluchtelingenwerk in Wijk bij Duurstede

Als een vluchteling in Nederland een asielvergunning of een verblijfsvergunning heeft gekregen, zal hij een inburgeringstraject moeten volgen om daarna zelfstandig deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede heeft hierin een belangrijke taak:

In opdracht van de gemeente dragen wij zorg voor de maatschappelijke en juridische begeleiding van vluchtelingen in de gemeente Wijk bij Duurstede gedurende gemiddeld 2 jaar na huisvesting in de gemeente. Stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede (VWWbD) treedt op als belangenbehartiger van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) die in de gemeente Wijk bij Duurstede komen wonen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

VWWbD wordt gesubsidieerd door de gemeente en werkt in het begeleidings-  traject samen met andere partners (Regionale Sociale Dienst, Stichting Binding, Regionale partners, zie 2).

Voor vluchtelingen is de eerste tijd in hun nieuwe woonplaats over het algemeen moeilijk en verwarrend. Vrijwilligers van VWWbD helpen de nieuwkomers in de gemeente door hen wegwijs te maken in de nieuwe woonplaats, waarbij ze hen maatschappelijk begeleiden en op diverse vlakken ondersteunen.

Maatschappelijke begeleiding houdt in:

  • hulp geven bij het invullen van alle noodzakelijke formulieren
  • mensen wegwijs maken in de gemeente
  • hulp bij bank- en verzekeringszaken
  • kennismaken met de huis- en tandarts, vaak de eerste keer meegaan
  • hulp bij schoolkeuze

Jaarlijks komen 20 – 40 statushouders in de gemeente Wijk bij Duurstede wonen. Zo’n 15 vrijwilligers en de beroepskrachten van Stichting VWWbD zetten zich in voor deze nieuwkomers.

Wij zoeken vrijwilligers!

Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede is op zoek naar vrijwilligers....

Contact

Coördinator.       : D. Remmel
Ondersteuning   : J. v/d Vlies – Jansen

Adres:
Steenstraat 14, Wijk bij Duurstede

Telefoon:
0343-533614

E-mail:
info@vwwbd.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag
van 09:00 tot 12:00 uur

Alles draait om samenwerking!

Een succesvolle inburgering van statushouders is een complex proces waarin verschillende partijen goed met elkaar moeten samenwerken. Vanaf 1 januari 2022 ligt de wettelijke eindverantwoordelijkheid bij de gemeente, die de uitvoering van de verschillende taken bij een aantal partners neergelegd heeft. Zo zorgt de Regionale Sociale Dienst (RSD) voor verplichte cursussen (o.a taalcursussen) en de begeleiding naar werk en de stichting VWWbD voor de maatschappelijke begeleiding (zie 1).

Daarnaast werken we (VWWbD) regionaal samen met vergelijkbare werkgroepen uit een aantal buurtgemeentes, namelijk:

Door deze samenwerking kunnen we onze werkwijzen op verschillende terreinen op elkaar afstemmen en ontstaat er een schaalvergroting zodat onze  professionele ontwikkeling gewaarborgd blijft. Zo:

  • Organiseren we gezamenlijke trainingen voor vrijwilligers:
  • Bespreken we strategische overwegingen en zaken die onze dagelijkse uitvoering raken;
  • Leren we veel van elkaars praktijk en zorgen zo dat we een optimaal functionerende hulpverlening kunnen organiseren.