Oekraïne

Opvang van Oekraïense vluchtelingen komt verder op gang

De afgelopen maanden zijn er meer dan 50 mensen uit Oekraïne welkom geheten en (tijdelijk)gehuisvest in Wijk bij Duurstede. Zij wonen nu op tijdelijke woonlocaties en in gastgezinnen. 

Kinderen van de gezinnen gaan naar school, meesten naar de Windroos en de gezinnen beginnen langzaam mee te draaien in de Wijkse samenleving.

Intussen wordt op dagelijkse basis gewerkt aan de begeleiding van deze mensen in de Nederlandse samenleving en hier hun bestaan verder op te bouwen. Hiervoor werken Gemeente, Binding en Vluchtelingenwerk op dagelijkse basis nauw samen. 

 

 

 

Meer informatie op site gemeente

In de komende week wordt er verder gekeken naar wat er allemaal nodig is om de mensen die Oekraïne hebben moeten ontvluchten op te kunnen vangen. Diverse organisaties praten daar de komende week op en zetten daarnaast de nodige actie in gang. Wil je de laatste stand van zaken weten? Kijk dan op de site van de gemeente:

https://www.wijkbijduurstede.nl/wijk-bij-duurstede/oekraine

Wij zijn klaar voor de ontzettende uitdaging die ons de komende periode te wachten staat. Het zal niet de eerste keer zijn, dat de samenleving zo hard nodig is om mensen te helpen, die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege oorlogs- of politieke conflicten.

Maar we hebben jou heel hard nodig als vrijwilliger: dus wil jij jouw leven en dat van mensen die jou heel hard nodig hebben verrijken, mail ons dan: info@vwwbd.nl!!! Dank je wel!

Tijmen Baas

Bestuurder Vluchtelingenwerkgroep

Kan ik/kunnen wij al wat doen?

Met de informatie die we nu hebben is één ding op dit moment zeer zeker. Dat is dat we binnenkort wel meer vrijwilligers nodig hebben, om al het werk te doen, wat nodig is om onze cliënten maximaal te kunnen ondersteunen. Kijk daarop ook op onze pagina met vacatures of mail naar info@vwwbd.nl