Selecteer een pagina

Oekraïne

Opvang van Oekraiense vluchtelingen komt verder op gang

De afgelopen weken zijn de eerste vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in Wijk bij Duurstede. Deels worden zij opgevangen in gezinnen en deels in tijdelijke huisvestingslocaties. In de afgelopen weken was nog veel onduidelijk iin de regelingen voor deze groep vluchtelingen. Inmiddels kan gemeld worden dat:

  • Er onderdak is gevonden voor de groep die de eerste 10 dagen heeft kunnen verblijven in hotel Florian (waarvoor veel dank).
  • Er een regeling van de overheid komt, die zorgt voor leefgeld voor deze mensen. 
  • Er door verschillende goede doelen/gemeenschappen in Wijk bij Duurstede geld ter beschikking is gesteld voor de hulpverlening en noden voor de vluchtelingen die al hier zijn en die nog gaan komen. 

Zoals in het recente blog van Burgemeester Iris Meerts te lezen staat, weten we nog niet waar het naar toe zal gaan in de komende periode. Er komen nog zeker meer mensen deze kant uit. Zoals u kunt lezen gaat het nu nog om tijdelijke huisvesting. We zijn er dus nog niet en een meer permanente oplossing is nodig. 

Een belangrijke andere ontwikkeling is dat ook van rijkswege de opdracht komt, om ook in grotere getale de mensen uit de opvang in de COA (dit zijn dus vaak ook vluchtelingen en statushouders uit andere landen) op te gaan nemen in de Wijkse gemeenschap. We staan dus voor een grote uitdaging. Volg het Blog van de burgemeester voor meer info hierover.

 

Meer informatie op site gemeente

In de komende week wordt er verder gekeken naar wat er allemaal nodig is om de mensen die Oekraïne hebben moeten ontvluchten op te kunnen vangen. Diverse organisaties praten daar de komende week op en zetten daarnaast de nodige actie in gang. Wil je de laatste stand van zaken weten? Kijk dan op de site van de gemeente:

https://www.wijkbijduurstede.nl/wijk-bij-duurstede/oekraine

Wij zijn klaar voor de ontzettende uitdaging die ons de komende periode te wachten staat. Het zal niet de eerste keer zijn, dat de samenleving zo hard nodig is om mensen te helpen, die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege oorlogs- of politieke conflicten.

Maar we hebben jou heel hard nodig als vrijwilliger: dus wil jij jouw leven en dat van mensen die jou heel hard nodig hebben verrijken, mail ons dan: info@vwwbd.nl!!! Dank je wel!

Tijmen Baas

Bestuurder Vluchtelingenwerkgroep

Kan ik/kunnen wij al wat doen?

Met de informatie die we nu hebben is één ding op dit moment zeer zeker. Dat is dat we binnenkort wel meer vrijwilligers nodig hebben, om al het werk te doen, wat nodig is om onze cliënten maximaal te kunnen ondersteunen. Kijk daarop ook op onze pagina met vacatures of mail naar info@vwwbd.nl