Over Stichting VluchtelingenWerkgroep

Wijk bij Duurstede

 

Stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede (VWWbD) is opgericht in 1993. Eerder maakte zij deel uit van Vluchtelingenwerk Nederland, maar heeft besloten meer waarde te kunnen toevoegen als zelfstandige en onafhankelijke vluchtelingenorganisatie.

Sinds 2017 vinden wij ons onderkomen bij Stichting Binding in Wijk bij Duurstede in het Huis van de Gemeente. Daarnaast maken wij gebruik van een aantal kantoorruimten bij woningcorporatie Viveste (naast het gemeentehuis).

De vluchtelingenwerkgroep neemt de algemene maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders in Wijk bij Duurstede voor haar rekening. Zij werkt daarbij in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede. In de praktijk rekt het begrip maatschappelijke begeleiding zich op tot belangenbehartiging van onze cliënten in de eerste 18 maanden van hun nieuwe leven in Wijk bij Duurstede.

Ons kantoor is te vinden aan de Steenstraat 14 in Wijk bij Duurstede
en is geopend van maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur.

Voor vragen: bel 0343-533614 of mail info@vwwbd.nl 

 

 

Doelstelling en missie

Stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede heeft als primaire doelstelling:

Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van vluchtelingen in de gemeente Wijk bij Duurstede door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ONZE MISSIE
De primaire doelstelling van deze groep is “Vluchtelingen toerusten om zelfstandig hun leven in te kunnen richten”. Vanuit dat perspectief wordt ook het dagelijkse werk ingericht.

 

Financiering

De gemeente Wijk bij Duurstede subsidieert het grootste deel van de vaste lasten van de vluchtelingenwerkgroep. De subsidie is gebaseerd op een uitvoeringsovereenkomst, waarin invulling wordt gegeven aan een aantal wettelijke taken die de vluchtelingenwerkgroep names de gemeente vervult.

Een belangrijk deel van ons werk wordt gedaan door vrijwilligers. Daarnaast hebben wij momenteel twee parttime betaalde krachten in dienst. De benodigde financiering is sterk afhankelijk van de hoeveelheid statushouders die in een periode instroomt.

Het bestuur is onbezoldigd en krijgt slechts reële kosten vergoed, hetgeen ook geldt voor de vrijwilligers van de stichting.